Home Columns Delusional Optimism | The Plexiglass Slipper